Home Services Masticatory ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และข้อต่อขากรรไกร

 
การตรวจรักษาความผิดปกติกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร
Examination of masticatory system
 

การรักษาโรคข้อต่อขากรรไกรด้วยเฝือกสบฟัน
Occlusal splint
 

การปรับแต่งเครื่องมือรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร
Adjustment for TMJ treatment
 

ฟันยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬา
Mouth guard
 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา