Home Services บริการของเรา

 
การตรวจเบื้องต้น
การตรวจ รวมพิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟันฟิล์มเล์กเฉพาะซี่
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟันฟิล์มใหญ่
 


 
รากเทียมไทเทเนียมระบบ STRAUMANN ITI
รากเทียมไทเทเนียมระบบ Nobel Biocare
รากเทียมไทเทเนียมระบบ ZIMMER
การผ่าตัดฝังรากเทียมร่วมกับการปลูกกระดูก
 


 
ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานพลาสติก
ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานโลหะ
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานอครีลิก
 


 
บูรณะเคลือบฟันด้วยเรซิน
บูรณะเคลือบฟันด้วยพอร์สเลน
บูรณะฟันด้วยโลหะเหวี่ยง
บูรณะฟันด้วยเดือยฟันก่อนการทำครอบฟัน
 


 
ตรวจปรึกษา พิมพ์แบบฟัน และถ่ายภาพก่อนจัดฟัน
ติดเครื่องมือจัดฟันบน
ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟัน
 


 
ถอนฟันน้ำนม
ถอนฟันแท้
ผ่าฟันคุด
การผ่าควักซีสต์ หรือ เนื้องอกในกระดูกขากรรไกร
 


 
การตรวจรักษาความผิดปกติกล้ามเนื้อ ข้อต่อขากรรไกร
การรักษาโรคข้อต่อขากรรไกรด้วยเฝือกสบฟัน
ปรับแต่งเครื่องมือรักษาความผิดปกติกล้ามเนื้อข้อต่อ
ฟันยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬา
 

 
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ
การทำศัลยกรรมเหงือกเพื่อขูดหินน้ำลา
การทำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อปลูกกระดูก
การทำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อการใส่ฟัน
 


 
ครอบฟัน Crown : depend on materials
Non precious
Paladium
Semi-precious
 


 
อุดฟันแท้ ด้วยวัสดุอมัลกัม
อุดฟันแท้ ด้วยด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
   
 


 
การฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light
การฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom
การฟอกสีฟันด้วยแบบพิมพ์ปากฟอกสีฟัน
บริการทำแบบพิมพ์ปากฟอกสีฟัน
 


 
รักษารากฟันแท้
รื้อรากฟันเก่า ก่อนทำการรักษารากฟัน
การผ่าตัดศัลยกรรมปลายรากฟัน
วัสดุพิเศษ MTA
 


 
อุดฟันน้ำนม
ครอบฟันน้ำนม
ถอนฟันน้ำนม
รักษารากฟันน้ำนม
 
 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา