Home Patient Educations การใช้ไม้จิ้มฟัน
 
"การแปรงฟัน"

 

  Modified Bass

การแปรงฟันแบบโมดิฟลายด์ บาส
Tooth brushing : Modified ิ Bass Technique

      วางแปรงให้ปลายขนแปรงชี้ไปทางด้านรากฟัน เอียงทำมุมประมาณ 45 องศา ให้ขนแปรงอยู่บริเวณขอบเหงือกพอดี ออกแรงดันเล็กน้อย ให้ขนแปรงลงไปในร่องเหงือก ขยับหรือสั่นขนแปรงไปมาในแนวหน้าหลังสั้นๆ ประมาณ 10 ครั้ง บิดข้อมือให้ขนแปรงปัดผ่านไปทางตัวฟัน ทำซ้ำที่เดิมประมาณ 5-6 ครั้ง แล้วเคลื่อนไปตำแหน่งใหม่ ให้เลื่อมกับตำแแห่งเดิมเล็กน้อย

ข้อดี คือ สามารถทำความสะอาดเหนือเหงือกและใต้เหงือกได้ดี
ข้อควรระวัง ไม่ควรขยับในแนวหน้า หลังมากเกินไปจะผิดวิธีอาจจำให้คอฟันสึก เหงือกร่นได้

 

  Roll

การแปรงฟันแบบโรล
Tooth brushing : Roll Technique
      วางแปรงให้ปลายขนแปรงชี้ไปทางด้านรากฟัน บิดข้อมือให้ขนแปรงปัดผ่านไปทางตัวฟัน ทำซ้ำที่เดิมประมาณ 5-6 ครั้ง แล้วเคลื่อนไปตำแหน่งใหม่ ให้เลื่อมกับตำแแห่งเดิมเล็กน้อย
ข้อดี
คือ เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องอาศับทักษะการแปรงมาก
ข้อด้อย
คือ ไม่สามารถแปรงซอกฟันได้ทั่วถึง ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน เป็นต้น

  Roll 1

  Roll 2

 

 

 

 

 


 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา