Home Dentists General Dentist ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ทั่วไป
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในรายที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การอุดฟัน
การขูดหินน้ำลาย
การรักษาคลองรากฟันหน้าไม่เกิน 1-2 ราก
การครอบฟันในกรณีที่ไม่ยาก
การใส่ฟันแบบถอดได้บางส่วน
การใส่ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากกรณีที่ไม่ยาก
การถอนฟัน
การถอนฟันคุดในกรณีที่ไม่ยาก
การสอนดูแลอนามัยช่องปาก
 
   
ทพญ. พีรจิตต์ สุขวัฒน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 

ทพญ. ศิพัชร ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
 


ทพญ. กิตติยา ไชยวรรณ
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 


 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา