Home Dentists Endodontic ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอนโดดอนต์
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอนโดดอนต์
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งอาจเกิดจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือฟันแตก หัก ทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดโพรงประสาทฟันอักเสบ มีอาการปวดฟัน
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาโดยการรักษาคลองรากฟัน เพื่อกำจัดการอักเสบ การปวด ทำให้ฟันปราศจากเชื้อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การรักษาคลองรากฟันหน้า
การรักษาคลองรากฟันกรามน้อย
การรักษาคลองรากฟันกราม
การผ่าตัดอุดปลายรากฟัน
 
   
ทพญ. กมลวรรณ เตรียมรังษี
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
เวลาทำงาน
วันพุธ, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
 

ทพ. เจษฎา ปัญญาสอน
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 


 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา