Home Dentists Orthodontic ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเรียงฟัน การเคลื่อนฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาโดยการเคลื่อนฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อความสวยงาม และเพื่อการบูรณะฟัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้
 การจัดฟันบางส่วนด้วยเครื่องมือถอดได้
การจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น
การจัดฟันบางส่วนด้วยเครื่องมือติดแน่น
การจัดฟันทั้งปากด้วยเครื่องมือติดแน่น
 
   
อ.ทพ. ปฏิพัทธ์ บุญภินันท์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 

ทพญ. สริญภรณ์ โตรัตน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
จัดฟัน มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 2550
เวลาทำงาน
วันอังคาร ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน.
 

ทพ. ไอย เพิ่มพิบูลย์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำงาน
วันอาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน

 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา