Home Dentists Restorative Dentistry ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณ
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณ
ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการอุดฟัน การฟอกสีฟัน การครอบฟันแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาโดยการอุดฟัน เพื่อทดแทนเนื้อฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปเนื่องจากฟันผุ ฟันแตกหัก แก้ไขสีฟันไม่สวยโดยการฟอกสีฟัน การอุดฟัน การเคลือบฟัน การครอบฟัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การอุดฟัน
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
การครอบฟัน
การครอบฟันเฉพาะซี่สีเหมือนฟัน
การครอบฟันเฉพาะซี่ สีโลหะล้วน
การทำสะพานฟันแบบติดแน่น
(การครอบฟันมากกว่า 1 ซี่)
การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันเฉพาะซี่
การฟอกสีฟันทั้งปากแบบทำเองที่บ้าน
การฟอกสีฟันทั้งปากในคลินิก
 
   
อ.ทพญ. ศิรินารถ ชีวะเกรียงไกร
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาทันตกรรมบูรณะ 2550
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันพุธ 17.00 – 20.00 น
 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา