Home Dentists Prosthodontics ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการใส่ฟันปลอม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาโดยการใส่ฟันปลอม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้ฐานพลาสติก
ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้ฐานโลหะ
ฟันปลอมบนทั้งปากแบบถอดได้
ฟันปลอมล่างทั้งปากแบบถอดได้
การปลอมแบบติดแน่น
การครอบฟันเฉพาะซี่ สีเหมือนฟัน
การครอบฟันเฉพาะซี่ สีโลหะล้วน
การทำสะพานฟันแบบติดแน่น
(การครอบฟันมากกว่า 1 ซี่)
เพื่อทดแทนช่องว่างที่เสียฟันไป
การครอบฟันแบบติดแน่นทั้งปาก
การใส่ฟันบนรากเทียม
การครอบฟันฟันรากฟันเทียม
การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
การทำฟันปลอมทั้งปากแบบติดแน่น บนรากฟันเทียม
การทำฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ บนรากฟันเทียม
 
   
ผศ.ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา