Home Dentists ทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาปริทันตวิทยา

คือทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเหงือกและกระดูกที่อยู่รอบๆฟัน ...

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมบูรณะ

คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการอุดฟัน การฟอกสีฟัน การครอบฟันแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ...

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมเด็ก

คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น การอุดฟัน การรักษารากฟัน การครอบฟัน การถอนฟัน การเคลื่อนฟัน การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่าง การดูแล และทำความสะอาดฟันน้ำนม

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์ทั่วไป


คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน ...

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ...

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเรียงฟัน การเคลื่อนฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดความสวยงาม และการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการดูแล และทำความสะอาด

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิทยาเอนโดดอนต์

คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งอาจเกิดจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือฟันแตก หัก ทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดโพรงประสาทฟันอักเสบ มีอาการปวดฟัน

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์


รายชื่อทีมทันตแพทย์ทั้งหมด

The Gang

 
รายชื่อทีมทันตแพทย์
Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา